Теорія:

У лабораторних умовах залізо можна отримати з його сполук наступними способами:
  • відновлення заліза з оксиду Fe2O3 воднем при нагріванні:
Fe2O3+3H2t°2Fe+3H2O;
  • відновлення заліза з його оксидів алюмінієм при нагріванні:
Fe2O3+2Alt°2Fe+Al2O3;
  • електроліз водних розчинів солей феруму(\(II\)).
У промислових умовах залізо отримують з руд, масова частка Феруму в яких — не менше \(16\) %.

Одержання заліза з руди проводять у доменній печі.
 
Доменна піч є вертикальною конструкцію заввишки близько \(20\) - \(30\) м.
 
піч.jpg
 
Це пристрій безперервної дії.
У ньому при високій температурі відбувається  доменний процес:
  • зверху в піч подається залізна руда, кокс і флюси (кальцій і магній карбонати);
  • знизу надходить збагачене киснем повітря;
  • у результаті складних процесів з руди поступово відновлюється залізо.
Кокс розчиняється у розплавленому залізі, тому в результаті доменного процесу виходить чавун — сплав заліза з вуглецем (масова частка вуглецю — понад \(2\) %).
 
Недоліком чавуну є його крихкість, тому основна його маса йде на виробництво сталі — сплаву заліза з вуглецем (масова частка вуглецю — не більше \(2\) %).