1. Вступ

  1. Предмет хімії

  2. Правила поведінки у хімічному кабінеті. Хімічний посуд

 2. Початкові хімічні поняття

  1. Фізичні тіла і речовини

  2. Фізичні властивості речовин

  3. Чисті речовини і суміші

  4. Способи розділення сумішей

  5. Атоми і молекули

  6. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі

  7. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

  8. Маса атома

  9. Хімічні формули

  10. Прості і складні речовини

  11. Метали і неметали

  12. Валентність. Складання формул за валентністю

  13. Відносна молекулярна маса. Обчислення відносної молекулярної маси речовини

  14. Масова частка елемента в складній речовині

  15. Фізичні та хімічні явища

  16. Ознаки та умови протікання хімічних реакцій

  17. Закон збереження маси речовини

  18. Рівняння хімічних реакцій

 3. Кисень

  1. Повітря, його склад. Оксиген

  2. Добування кисню

  3. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами

  4. Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння

  5. Взаємодія кисню зі складними речовинами

  6. Колообіг Оксигену в природі

  7. Розв'язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

 4. Вода

  1. Вода: склад молекул, поширеність у природі, фізичні властивості

  2. Розчин, його компоненти та склад

  3. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

  4. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи

  5. Індикатори. Середовище розчинів

  6. Проблема чистої води. Хімічне забруднення довкілля

  7. Розв'язування задач на визначення масової частки речовини