1. Початкові хімічні поняття

  1. Атоми і молекули

 2. Періодичний закон і будова атомів

  1. Періодичний закон

  2. Періодична система

  3. Будова ядра атома

  4. Ізотопи

  5. Стан електронів в атомі

  6. Будова електронної оболонки атома

  7. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

  8. Періодична таблиця і закономірності зміни властивостей хімічних елементів

 3. Типи хімічного зв'язку

  1. Електронегативність хімічних елементів

  2. Типи хімічного зв'язку

  3. Ковалентний зв'язок

  4. Йонний зв'язок

  5. Ступінь окиснення

 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

  1. Кількість речовини. Стала Авогадро

  2. Молярна маса речовини

  3. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро

  4. Відносна густина газів

  5. Розрахунки за хімічними формулами

 5. Основні класи неорганічних сполук

  1. Класифікація речовин

  2. Оксиди

  3. Основи

  4. Кислоти

  5. Солі

  6. Фізичні властивості солей

  7. Хімічні властивості оксидів

  8. Хімічні властивості основ

  9. Хімічні властивості кислот

  10. Хімічні властивості солей

  11. Отримання оксидів

  12. Отримання основ

 6. Окисно-відновні реакції

  1. Ступінь окиснення

 7. Будова речовини

  1. Металічний зв'язок

  2. Аморфні і кристалічні речовини

  3. Кристалічні решітки

 8. Розрахункові завдання з хімії

  1. Кількість речовини

  2. Обчислення кількості речовини

  3. Обчислення за рівняннями реакцій, якщо вихідна речовина містить певну частку домішок

  4. Комбіновані розрахункові завдання