Теорія:

 Вперше кисень отримав Дж. Прістлі, розклавши меркурій(\(ІІ\)) оксид:
 
2HgO=t°2Hg+O2;
 
Цю реакцію не проводять у шкільних умовах через високу токсичну дію парів ртуті.
Отримання кисню
  • У лабораторії кисень отримують розкладанням деяких оксигеновмісних речовин. Збирають його витісненням води або повітря.
Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюються кілька речовин, називають реакціями розкладу.
1. Розкладання калій перманганату (марганцівки) при нагріванні:
 
2KMnO4=t°K2MnO4+MnO2+O2.
 
2. Розклад гідроген пероксиду у присутності каталізатору:
 
2H2O2=MnO22H2O+O2.
 
3. Електроліз води:
 
2H2O=ел.струм2H2+O2.
 
4. Розкладанні бертолетової солі KClO3:
 
2KClO3=t°,MnO22KCl+3O2.
 
5. Можна отримати кисень і при розкладі деяких інших речовин, наприклад нітратів NaNO3, KNO3, тощо:
 
2NaNO3=t°2NaNO2+O2;
 
2KNO3=t°2KNO2+O2.
  •  У промислових масштабах кисень отримують або електролізом води, або з повітря. Для цього повітря при підвищеному тиску охолоджують і перетворюють в рідину. Потім рідке повітря нагрівають. Спочатку виділяється азот (температура кипіння \(–196\) °С). Рідкий кисень залишається, оскільки його температура кипіння вище  (\(–183\) °С). Зберігають рідкий кисень у стальних балонах блакитного кольору.
Застосування кисню
  • У металургійній промисловості кисень використовується при виплавці чавуну і сталі.
  • У суміші з воднем або ацетиленом кисень застосовується для різання і зварювання металів.
  • Кисень застосовують як окиснювач ракетного палива.
  • Використовується кисень для забезпечення життєдіяльності на підводних човнах і космічних кораблях, при роботі водолазів.
  • Застосовують у медицині в лікувальних цілях.