Теорія:

Кисень — речовина, яка легко вступає в хімічні реакції і з металами, і з неметалами. Внаслідок цих реакцій утворюються складні речовини — оксиди.
Взаємодія кисню з речовинами називається окисненням.
Окиснення може відбуватися бурхливо, з інтенсивним виділенням тепла і світла, або повільно.
Горіння — це реакція окиснення речовин, що відбуваються з виділенням тепла і світла.
сірник.jpg
Горіння сірника
 
Не усі речовини реагують з киснем однаково. Інколи реакції окиснення відбуваються без виділення світла, а теплота виділяється поступово. Це реакції повільного окиснення.
 
Процеси окиснення відбуваються і у живих організмах. Такі процеси називають диханням.
Під час процесу дихання також мають місце реакцій окиснення органічних речовин, внаслідок чого виділяється енергія, яка забезпечує роботу усіх органів.
Під час взаємодії з киснем з кількох простих речовин утворюються складні речовини. Такі реакції називаються реакціями сполучення.
Реакції сполучення — це реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина.
Схематично реакцію сполучення можна зобразити наступним чином:
 
A+B=AB
 
сполучення.jpg
Схема реакції сполучення
Взаємодія кисню з простими речовинами
Взаємодія з вуглецем
Якщо розжарити на вогні спиртівки вуглинку і внести її до наповненої киснем колби, вуглинка швидко згорить не утворюючи кіптяви і диму. Якщо у колбу налити вапняної води, вона помутніє, що доводить утворення у колбі вуглекислого газу.
 
C+O2=CO2 — вуглекислий газ, або карбон(\(IV\)) оксид.
 
Взаємодія з воднем
Якщо до наповненої воднем сухої пробірки піднести запалений сірник, ми почуємо приглушений хлопок, що свідчить про те, що водень дуже інтенсивно взаємодіє з киснем. На стінках пробірки появляться крапельки води — це результат взаємодії:
 
2H2+O2=2H2O — вода, або гідроген оксид.
 
Взаємодія з металами
Багато хто з вас запалюючи "бенгальські вогні", не здогадувався, що таким чином проводив хімічну реакцію — окиснення металів киснем.
Деякі метали реагують бурхливо, з виділенням тепла і світла:
 
2Mg+O2=2MgO — магній оксид.
 
Для протікання деяких потрібні роки. Наприклад, мідь, яка має жовто-червоне забарвлення, повільно окиснюючись набуває зеленого забарвлення:
 
2Cu+O2=2CuO — купрум(\(II\)) оксид.
 
У результаті взаємодії кисню з простими речовинами утворюються оксиди.
Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, один з яких Оксиген.