Теорія:

Кожна складна речовина утворена атомами кількох елементів. Кількісний вміст хімічного елементу в сполуці характеризується його масовою часткою.
Масова часка елемента — це відношення маси елемента у сполуці до маси сполуки. Позначається W (дубль-ве).
Математично масова частка виражається формулами:
 
W(E)=nArMr100%;
 
або:
 
W(E)=nArMr;
 
де W(E) (дубль-ве) — масова частка елемента;
 
n — число атомів елемента;
 
Ar — відносна атомна маса елемента;
 
Mr — відносна молекулярна маса.
Зверни увагу!
Масова частка не має розмірності. Її виражають у частках від одиниці, або у відсотках.
Сума масових часток усіх елементів у сполуці становить \(1\), або \(100\) %.
Фізичний зміст масової частки полягає у тому, що вона показує масу атомів даного елемента в 100 г речовини.
Інформація про кількісний вміст елементів у сполуці є важливою для її практичного використання.