Теорія:

В атмосфері кисню можуть горіти не лише прості речовини, а і складні.
Під час горіння складної речовини утворюються оксиди елементів, які входять до складу цієї речовини.
Наприклад, якщо запалити природний газ, який використовується як побутове паливо (до його складу входить, в основному, газ метан CH4), у результаті горіння утворюються два оксиди: карбон(\(IV\)) оксид (вуглекислий газ) і гідроген оксид (вода):
 
CH4+2O2=CO2+H2O.
 
камфорка.jpg
Горіння побутового газу
  
Аналогічно горить і переважна більшість органічних речовин — з утворенням вуглекислого газу і води.
Горіння глюкози:
 
C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O;
 
горіння цукру:
 
C12H22O11+12O2=12CO2+11H2O;
 
горіння етилового спирту:
 
C2H5OH+3O2=2CO2+3H2O.
 
Реакції горіння неорганічних речовин відбувається аналогічно — з утворенням оксидів елементів, що входять до складу складної речовини.
 
Горіння гідроген сульфіду:
 
2H2S+3O2=t2H2O+2SO2;
 
горіння гідроген фосфіду:
 
2PH3+4O2=tP2O5+3H2O;
 
горіння цинк сульфіду:
 
ZnS+O2=tZnO+SO2.
 
Зверни увагу!
Винятком є горіння амоніаку. У результаті, у залежності від умов, може утворюватися азот N2, або один з оксидів нітрогену, наприклад NO:
 
4NH3+3O2=t2N2+6H2O;
 
або:
4NH3+5O2=t4NO+6H2O.
Кисень взаємодіє з деякими оксидами. Продуктами таких реакцій є інші оксиди, в яких елементи виявляють вищі значення валентності, ніж у вихідних сполуках.
Наприклад:
 
2SO2+O2=t2SO3;
 
2CO+O2=t2CO2;
 
MnO+O2=tMnO2.
Реакції взаємодії кисню зі складними речовинами відбуваються з виділенням тепла і світла.