Теорія:

Прості речовини за їх властивостями поділяють на метали і неметали.
 
Метали мають немолекулярну будову і подібні фізичні властивості. Всі метали (крім ртуті) за звичайних умов є твердими речовинами. Їх легко впізнати за характерним металічним блиском. Метали добре проводять тепло і електричний струм.
 
24-10-2017 09-18-03.jpg
Ртуть
  
pl11424973-commercial_fireproof_raw_aluminum_building_panels_for_decoration_advertisement.jpg
Алюміній
 
При ударі метали не руйнуються, а змінюють свою форму, тобто їм характерна пластичність. Метали можна кувати, прокатувати у бляхи, витягувати у дріт.
  
Неметали не мають загальних фізичних властивостей і не схожі на метали. У них немає металічного блиску. У більшості неметалів низькі електропровідність і теплопровідність.
 
Більшість неметалів мають молекулярну будову. Такі речовини за звичайних умов є газами (водень, кисень, азот, озон, фтор, хлор, інертні гази), рідинами (бром) або крихкими легкоплавкими твердими речовинами (сірка, йод, білий фосфор).
 
23-10-2017 19-53-47.jpg
Хлор
  
23-10-2017 19-53-24.jpg
Бром
  
23-10-2017 19-54-31.jpg
Сірка
  
Деякі неметали мають немолекулярну будову, наприклад, червоний фосфор, кремній, алмаз і графіт. Такі речовини є твердими, тугоплавкими, нелеткими.
  
23-10-2017 19-54-45.jpg
Червоний фосфор
  
Визначити, чи є проста речовина металом або неметалом, можна за допомогою періодичної таблиці. Хімічні елементи метали, що утворюють прості речовини з металічними властивостями, розташовуються у періодичній таблиці зліва нижче діагоналі «ГідрогенБорСиліційАрсенТелурАстат». Вгорі праворуч розташовуються хімічні елементи неметали, які утворюють прості речовини з неметалічними властивостями.
 
таблиця_ме_неме_91_Asset 1.svg
 
Елементів металів більше, ніж елементів неметалів. Отже, і простих речовин з металічними властивостями існує більше, ніж з неметалічними.