Теорія:

Маса атому позначається символом ma і може виражатися у одиницях маси: кілограмах або грамах.
 
Маси атомів малі. Так, маса атома Гідрогену дорівнює ma(H)=1,6731024г, а маса атома Карбону — ma(C)=19,9941024г. Використовувати такі числа незручно, тому в хімії використовується відносна атомна маса Ar.
Відносна атомна маса — це відношення маси атома до атомної одиниці маси.
Як атомна одиниця маси (а. о. м.) обрана \(1/12\) частина маси атома Карбону. Ця одиниця позначається буквой \(u\) (від англійського слова «unit» — одиниця):
 
1u=1,661024г,
 
Ar(X)=ma(X)1u=ma(X)1,661024г.
 
Відносна атомна маса — безрозмірна величина, яка показує, на скільки разів маса атома більше атомної одиниці маси.

Відносні атомні маси хімічних елементів наведені в Періодичної таблиці. У розрахунках зазвичай використовують їх значення, округлені до цілих.
Приклад:
У Періодичній таблиці наведено значення відносної атомної маси Магнію — \(24,305\). Округлене значення — \(24\). Значення атомної маси Карбону — \(12,011\), а її округлене значення — \(12\).
Виняток — відносна атомна маса Хлору: Ar(Cl)= \(35,5\).
 
Значення відносних атомних мас деяких елементів
Елемент HHeLiCNOFNeNaMgAlPSClArCaFeCuZn
 Ar
1
4
7
12
14
16
19
20
23
24
27
31
32
35,5
40
40
56
64
65
Відносна молекулярна маса Mr — це відношення маси молекули або формульної одиниці до атомної одиниці маси.
Mr(X)=mm(X)1u=mm(X)1,661024г,
 
де mm — маса молекули.
 
Відносна молекулярна маса показує, на скільки разів маса молекули або формульної одиниці більше атомної одиниці маси. Це теж безрозмірна величина.
Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас всіх хімічних елементів з урахуванням індексів у формулі речовини.
Приклад:
відносна молекулярна маса вуглекислого газу:
 
Mr(CO2)=Ar(C)+Ar(O)2=12+162=44.
 
Відносна молекулярна маса натрій ортофосфату:
 
Mr(Na3PO4)=Ar(Na)3+Ar(P)+Ar(O)4=233+31+164=142.
 
Відносна молекулярна маса алюміній сульфату:
 
Mr(Al2(SO4)3)=Ar(Al)2+(Ar(S)+Ar(O)4)3=272+(32+416)3=342.