Теорія:

Маса атому позначається символом ma і може виражатися у одиницях маси: кілограмах або грамах.
 
Маси атомів малі. Так, маса атома Гідрогену дорівнює ma(H)=1,6731024г, а маса атома Карбону — ma(C)=19,9941024г. Використовувати такі числа незручно, тому в хімії використовується відносна атомна маса Ar.
Відносна атомна маса — це відношення маси атома до атомної одиниці маси.
Як атомна одиниця маси (а. о. м.) обрана \(1/12\) частина маси атома Карбону. Ця одиниця позначається буквой \(u\) (від англійського слова «unit» — одиниця):
 
1u=1,661024г,
 
Ar(X)=ma(X)1u=ma(X)1,661024г.
 
Відносна атомна маса Ar — безрозмірна величина, яка показує, у скільки разів маса атома більше атомної одиниці маси.

Відносні атомні маси хімічних елементів наведені у періодичній таблиці. У розрахунках зазвичай використовують їх значення, округлені до цілих.
Приклад:
У періодичній таблиці наведено значення відносної атомної маси Магнію — \(24,305\). Округлене значення — \(24\). Значення відносної атомної маси Карбону — \(12,011\), а її округлене значення — \(12\).
Виняток — відносна атомна маса Хлору: Ar(Cl)= \(35,5\).
 
Значення відносних атомних мас деяких елементів
Елемент HHeLiCNOFNeNaMgAlPSClArCaFeCuZn
 Ar
1
4
7
12
14
16
19
20
23
24
27
31
32
35,5
40
40
56
64
65
Відносна молекулярна маса Mr — це відношення маси молекули або формульної одиниці до атомної одиниці маси.
Mr(X)=mm(X)1u=mm(X)1,661024г,
 
де mm — маса молекули.
 
Відносна молекулярна маса показує, у скільки разів маса молекули або формульної одиниці більше атомної одиниці маси. Це теж безрозмірна величина.
Відносна молекулярна масаMr — дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів з урахуванням індексів у формулі речовини.
Приклад:
відносна молекулярна маса вуглекислого газу CO2:
 
Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44.
 
Відносна молекулярна маса натрій ортофосфату Na3PO4:
 
Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(P)+4Ar(O)=323+31+416=164.
 
Відносна молекулярна маса алюміній сульфатуAl2(SO4)3 :
 
Mr(Al2(SO4)3)=2Ar(Al)+3(Ar(S)+4Ar(O))=227+3(32+416)=342.