Теорія:

Потрапляючи у воду, речовина під впливом молекул води розпадається на окремі частинки — молекули або йони.
Подібно до інших сумішей, розчини не мають постійного складу. Для вираження складу розчинів використовують масову частку розчиненої речовини.
Масова частка речовини ω — це відношення маси цієї речовини до маси розчину:
 
ω(речовини)=m(речовини)m(розчину)100%
 
де ω (дубль-ве) — масова частка розчиненої речовини;
 
m — маса.
Наприклад, якщо масова частка речовини в розчині становить \(0,25\) або \(25\) %, це означає, що у розчині масою \(100\) г міститься \(25\) г розчиненої речовини.
 
Масову частку розчиненої речовини використовують для обчислень під час приготування розчинів із чистої речовини і води, розбавлення розчинів певної концентрації.