Теорія:

Вода в природі
Вода (гідроген оксид) H2O — найпоширеніша речовина на Землі. Це єдина речовина, яка існує на планеті одночасно в трьох агрегатних станах. Рідка вода покриває \(75\) % земної поверхні річками, озерами, морями і океанами. Велика кількість твердої води у вигляді льоду зосереджена на Північному і Південному полюсах. Газоподібна вода міститься в атмосфері.
 
007rbefc.jpg
Вода у природі
  
Вода входить до складу всіх живих організмів. Наприклад, організм людини містить \(50-80\) % води (в залежності від віку), риби —  \(80\) %. У живій клітині вода є середовищем, у якому протікають життєво важливі процеси. Вона бере участь у багатьох біохімічних реакціях (фотосинтез, гідроліз складних органічних речовин). Жоден організм не може обходитися без води. Так, велике дерево для забезпечення всіх життєвих потреб влітку поглинає з грунту і випаровує протягом доби \(500\)–\(700\) дм³ води, а людина без води не може прожити більше \(4\) днів.
 
Живим організмам потрібно прісна вода. Її запаси на планеті обмежені. Тому важливого значення набуває проблема охорони водних джерел від забруднення і економного витрачання прісної води.

У природі абсолютно чистої води не буває. У ній завжди містяться домішки. Для одержання особливо чистої води використовують дистиляцію (перегонку). Воду випаровують, а потім пари конденсують у приймачі. Отримана таким способом вода називається дистильованою і застосовується для приготування ліків, лабораторних розчинів, тощо.
Будова води
Вода — складна речовина, утворена атомами двох елементів — Оксигену і Гідрогену. Формула молекули води — H2O. Структурна формули води:
 
HO|H
 
Молекула води має кутову будову. Кут між зв'язками становить \(104,5\)°.