Теорія:

При нормальних умовах солі — тверді кристалічні речовини. У солей типових металів йонна кристалічна решітка, тому вони мають порівняно високу температуру плавлення і є нелеткими
  
Забарвлення солей є досить різноманітним. Кристали деяких солей є безбарвними, інші — можуть мати найрізноманітніше забарвлення.
 
Приклади характерного забарвлення солей.
 
Колір солі
 Приклади
Чорний плюмбум(\(II\)) сульфід, ферум(\(II\)) сульфід, аргентум сульфід
Червониймеркурій(\(II\)) сульфід
Рожевий
розбавлений розчин калій перманганату
Бурийсолі ферум(\(III\)), концентровані розчини цих солей
Світло-
коричневий
 манган(\(II\)) сульфід
Жовтий
плюмбум(\(II\)) йодид, аргентум ортофосфат, хромати, розбавлені розчини солей ферум(\(III\))
Блідо-жовтий аргентум бромід і йодид
Фіолетовийкалій перманганат
Білий
 сульфати, карбонати і ортофосфати лужноземельних металів,
 магній карбонат і магній фосфат;
 аргентум хлорид, сульфат, карбонат;
 цинк сульфід; кристалічний купрум(\(II\)) сульфат
 
Оскільки немає чітко встановленої межі між малорозчинними і практично нерозчинними речовинами, дані у різних таблицях розчинності можуть (не дуже суттєво) відрізнятися.
 
Наведемо узагальнені відомості про розчинність солей, якими можна користуватися, щоб робити висновки про можливість протікання тих чи інших хімічних реакцій.
 
 Солі
 Розчинність
Нітрати, ацетати Практично всі добре розчинні.
Солі лужних металів (Натрію, Калію) і амонію
 Практично всі добре розчинні.
Хлориди (це ж відноситься до бромідів і йодидів)
 Здебільшого добре розчинні. Практично
  нерозчинні \(AgCl\) і \(PbCl_2\).
 Розчинність плюмбум(\(II\)) галогенідів з підвищенням  температури різко зростає.
Сульфати
 Здебільшого добре розчинні.
Малорозчинні
  \(Ag_2SO_4\) і \(CaSO_4\).
Практично нерозчинні
  \(PbSO_4\), \(SrSO_4\), \(BaSO_4\).
Ортофосфати, карбонати, сульфіти, силікати
 Практично всі нерозчинні, за винятком солей
 лужних металів (Натрію, Калію) і амонію.
Сульфіди
 Практично всі нерозчинні, за винятком солей лужних, лужноземельних металів і амонію.
Кислі солі Розчинні набагато краще, ніж середні.
 
Зверни увагу!
Розчини солей добре проводять електричний струм.