Теорія:

Усі речовини діляться на прості і складні.
Прості речовини складаються з атомів одного елемента (атомів одного виду).
Складні речовини (хімічні сполуки) складаються з атомів кількох елементів.
Прості речовини поділяють на метали і неметали. Поділ ґрунтується на відмінностях в їх властивостях.
 
Метали мають характерний «металічний» блиск, ковкість, високу теплопровідність і електропровідність. При кімнатній температурі всі метали (крім ртуті) є твердими. Більшість металів витісняють з кислот атоми Гідрогену.
 
28-09-2017 11-36-20.jpg
Срібло
 
Неметали не володіють характерним блиском, ковкістю. Багато неметалів при звичайних умовах є газоподібними.
 
28-09-2017 11-15-26.jpg
Червоний фосфор
  
Складні речовини поділяють на органічні і неорганічні.
 
Органічні речовини — сполуки Карбону. До їх складу можуть також входити атоми Гідрогену, Оксигену, Нітрогену, Фосфору, Сульфуру.
 
Майже всі органічні речовини є горючими і легко розкладаються при нагріванні. Практично всі вони мають молекулярну будову.

Органічних речовин мільйони. Вони містяться у всіх живих організмів, входять до складу продуктів харчування, палива, ліків, барвників, пластмас.
 
28-09-2017 12-16-16.jpg
Вироби з пластмас
  
Неорганічні речовини — сполуки всіх інших елементів. До них відносяться також деякі речовини, що містять Карбон: сода, крейда, чадний і вуглекислий гази, тощо. Прості речовини теж відносяться до неорганічних.
 
Неорганічних речовин біля \(700\) тисяч. Вони утворюють неживу природу: мінерали, гірські породи, тощо. Майже всі неорганічні речовини мають немолекулярну будову. Більшість з них при нормальних умовах є твердими речовинами.
 
28-09-2017 12-15-46.jpg
Крейда