Теорія:

Вибір способу отримання основи залежить від того, до якої групи дана сполука відноситься: є лугом, чи нерозчинною основою.
 
Загальні способи отримання лугів
  
1. Луги утворюються при взаємодії лужних і лужноземельних металів з водою.
 
Протікає реакція заміщення в ході якої, крім лугу, утворюється водень. Активні метали енергійно взаємодіють з водою при звичайних умовах.
 
Наприклад, при взаємодії натрію з водою утворюється натрій гідроксид і виділяється водень:
 
2Na+2H2O=2NaOH+H2.
  
У реакції між кальцієм і водою утворюється кальцій гідроксид і водень:
  
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2.
 
2. Луги утворюються при взаємодії оксидів лужних і лужноземельних металів з водою. При цьому протікає реакція сполучення.
 
Наприклад, при взаємодії літій оксиду з водою утворюється літій гідроксид:
 
Li2O+H2O=2LiOH.
 
При взаємодії кальцій оксиду з водою утворюється кальцій гідроксид:
 
CaO+H2OCa(OH)2.
 
Саме таким чином отримують кальцій гідроксид у промислових умовах.
 
3. У промисловості натрій і калій гідроксиди отримують шляхом електролізу: пропускають постійний електричний струм через розчин натрій або калій хлориду.
 
При електролізі розчину натрій хлориду, крім натрій гідроксиду утворюється хлор і водень:
 
2NaCl+2H2Oелектр.струм2NaOH+H2+Cl2.
 
Аналогічно протікає електроліз розчину калій хлориду:

2KCl+2H2Oелектр.струм2KOH+H2+Cl2.
 
Отримання нерозчинних основ.
Щоб отримати нерозчинну основу, потрібно до розчину солі відповідного металу додати розчин лугу.
Наприклад, щоб отримати осад купрум(\(II\)) гідроксиду, потрібно до розчину солі купрум(\(II\)) (хлориду, сульфату, нітрату або ін.) Додати розчин лугу (калій або натрій гідроксиду). Протікає реакція обміну:
 
CuCl2+2KOH=Cu(OH)2+2KCl.
 
Аналогічно отримують і розчин ферум(\(III\)) гідроксиду:
 
FeCl3+3NaOHFe(OH)3+3NaCl.