Теорія:

Солі утворюються в результаті цілого ряду хімічних перетворень. Вибір способу отримання кожної конкретної солі залежить від цілого ряду чинників, зокрема від доступності вихідних речовин, а у промисловості визначається, у першу чергу, економічною доцільністю.
 
Розберемо деякі загальні підходи до вибору способів отримання середніх солей.

1. Солі утворюються при взаємодії металів з неметалами.

Наприклад, при взаємодії заліза з хлором утворюється ферум\((III\)) хлорид:

2Fe+3Cl2t°2FeCl3.

При нагріванні суміші заліза з сіркою утворюється ферум(\(II\)) сульфід:

Fe+St°FeS.

2. Солі утворюються при взаємодії металів з кислотами.
  
Наприклад, при взаємодії заліза з хлоридною кислотою утворюється ферум(\(II\)) хлорид:

Fe+2HClFeCl2+H2.

При взаємодії магнію з сульфатною кислотою утворюється магній сульфат:

Mg+H2SO4MgSO4+H2.
 

3. Солі можна отримати, використовуючи реакції заміщення, що протікають при взаємодії металів з іншими солями.
 
Наприклад, ферум(\(II\)) сульфат утворюється при взаємодії заліза з купрум(\(II\)) сульфатом:
  
Fe+CuSO4FeSO4+Cu
Магній нітрат утворюється при взаємодії магнію з аргентум нітратом:

Mg+2AgNO3MgNO32+2Ag.

4. Солі утворюються при взаємодії основних, кислотних або амфотерних оксидів з оксидами, що належать до іншої групи оксидів.

Наприклад, при взаємодії основного кальцій оксиду з кислотним карбон(\(IV\)) оксидом утворюється кальцій карбонат:

CaO+CO2CaCO3.

При нагріванні суміші основного магній оксиду з амфотерним алюміній оксидом утворюється магній алюмінат:

MgO+Al2O3t°MgAlO22.

5. Солі утворюються при взаємодії основних і амфотерних оксидів з кислотами.

Наприклад, купрум(\(II\)) сульфат можна отримати, використовуючи купрум(\(II\)) оксид і сульфатну кислоту:

CuO+H2SO4CuSO4+H2O.
 
Цинк хлорид можна отримати, використовуючи цинк оксид і хлоридну кислоту:

ZnO+2HClZnCl2+H2O.


6. Солі утворюються при взаємодії кислотних і амфотерних оксидів з основами.
 

Наприклад, при пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду (водний розчин кальцій гідроксиду) випадає осад кальцій карбонату:

CaOH2+CO2CaCO3+H2O.

При взаємодії сульфур(\(IV\)) оксиду з натрій гідроксидом утворюється натрій сульфіт:
 
2NaOH+SO2Na2SO3+H2O.

7. Солі утворюються при взаємодії кислот з основами або з амфотерними гідроксидами.

Наприклад, купрум(\(II\)) сульфат можна отримати, використовуючи купрум(\(II\)) гідроксид і сульфатну кислоту:

CuOH2+H2SO4CuSO4+2H2O.

Алюміній нітрат утворюється в результаті взаємодії алюміній гідроксиду з нітратною кислотою:

AlOH3+3HNO3AlNO33+3H2O.

8. Солі можна отримати, використовуючи хімічну реакцію обміну, що протікає між кислотою і іншою сіллю.

Наприклад, при взаємодії ферум(\(II\)) сульфіду з сульфатною кислотою утворюється ферум(\(II\)) сульфат:

FeS+H2SO4FeSO4+H2S.

Кальцій хлорид утворюється при взаємодії хлоридної кислоти (водного розчину гідроген хлориду) з кальцій карбонатом:

CaCO3+2HClCaCl2+H2O+CO2.

9. Солі утворюються при взаємодії лугів з розчинними у воді солями.

Наприклад, натрій нітрат утворюється в результаті хімічної реакції, що протікає між натрій гідроксидом і купрум(\(II\)) нітратом:

2NaOH+CuNO322NaNO3+CuOH2.

Калій сульфат утворюється в результаті реакції обміну, що протікає між калій гідроксидом і ферум(\(II\)) сульфатом:

2KOH+FeSO4K2SO4+FeOH2.

10. Солі утворюються в реакціях обміну, що протікають між іншими солями.

Наприклад, щоб отримати аргентум бромід, можна як вихідні речовини використовувати аргентум нітрат і калій бромід:
 
AgNO3+KBrAgBr+KNO3.

Барій сульфат утворюється в результаті реакції обміну, що протікає між натрій сульфатом і барій хлоридом:

Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl
 
 
11. Солі можна отримати, розкладаючи деякі інші солі.
Наприклад, калій хлорид утворюється при термічному розкладанні калій хлорату (бертолетової солі):
 
2KClO3каталізаторt°2KCl+3O2
 
Осад кальцій карбонату утворюється при розкладанні кальцій гідрогенкарбонату:
 
CaHCO32t°CaCO3+H2O+CO2.