Теорія:

1.  Безоксигенові кислоти отримують при розчиненні у воді газоподібних сполук неметалів з Гідрогеном.
 
Так, наприклад, хлоридна кислота утворюється в результаті розчинення газу гідроген хлориду (хлороводню) HCl у воді, а сульфідна кислота — при розчиненні газу у воді гідроген сульфіду (сірководню) H2S. Самі ж згадані газоподібні сполуки можна отримати в реакціях сполучення водню з відповідними неметалами:
 
H2+Cl2світло2HCl;H2+StH2S.

2.  Оксигеновмісні кислоти можна отримати взаємодією відповідних кислотних оксидів з водою:
  
N2O5+H2O2HNO3;SO3+H2OH2SO4.
 
3.  Кислоти можна отримати з відповідних солей. Реакції протікають відповідно до витиснювального ряду кислот:
 
HNO3H2SO4HClH2SO3H2CO3H2SH2SiO3H3PO4
 
У цьому ряду кислота, що знаходиться лівіше, може витіснити з солі кислоту, що знаходиться правіше.
  
Наприклад, хлоридна кислота витісняє карбонатну з розчинів її солей (карбонатна кислота, у свою чергу, розкладається на вуглекислий газ і воду), а ортофосфатна кислота може бути витіснена сульфатною:
 
Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2;Ca3(PO4)2+3H2SO4=2H3PO4+3CaSO4.