Теорія:

Окиснення — процес віддачі електронів атомами, йонами або молекулами.
Приклад:
Атом Калію втрачає електрон, тобто окиснюється.
 
При цьому Калій перетворюється у позитивно заряджений йон:
 
 K01eK+1.
Зверни увагу!
У процесі окиснення ступінь окиснення підвищується.
Відновлення — процес приєднання електронів атомами, йонами або молекулами.
Приклад:
Атом Сульфуру приєднує два електрони, тобто відновлюється.

При цьому Сульфур перетворюється у негативно заряджений йон:
 
S0+2eS2 .
Зверни увагу!
У процесі відновлення ступінь окиснення знижується.