1. Повторення основних питань з курсу хімії 8 класу

  1. Хімічні властивості оксидів

  2. Хімічні властивості кислот

  3. Хімічні властивості основ

  4. Хімічні властивості солей

 2. Розчини

  1. Дисперсні системи

  2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

  3. Розчин і його компоненти

  4. Розчинення, як фізико-хімічний процес. Залежність розчинності речовин від різних чинників

  5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати

  6. Розв'язування задач за участю розчинів

  7. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

  8. Властивості йонів

  9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей

  10. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти

  11. Середовище розчинів. Індикатори

  12. Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу

  13. Якісні реакції на деякі йони

 3. Хімічні реакції

  1. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин

  2. Ступінь окиснення

  3. Окисники і відновники, окиснення і відновлення

  4. Окисно-відновні реакції

  5. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом

  6. Швидкість протікання хімічної реакції. Каталізатори

  7. Оборотні і необоротні реакції. Хімічна рівновага

 4. Найважливіші органічні сполуки

  1. Склад і будова органічних речовин

  2. Метан. Хімічні властивості метану

  3. Насичені вуглеводні

  4. Ненасичені вуглеводні

  5. Поняття про полімери (на прикладі поліетилену)

  6. Природні джерела вуглеводнів

  7. Розв'язування задач з теми «Вуглеводні»

  8. Спирти

  9. Гліцерол

  10. Етанова (оцтова) кислота

  11. Вищі карбонові кислоти

  12. Жири. Мило

  13. Вуглеводи: моносахариди

  14. Вуглеводи: дисахариди

  15. Вуглеводи: полісахариди

  16. Нітрогеновмісні органічні сполуки