Теорія:

Алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у частинці дорівнює її заряду.
У нейтральній частинці (наприклад, у молекулі), сума ступенів окиснення атомів дорівнює \(0\).
Для визначення ступеня окиснення атому в хімічній сполуці необхідно:
 
1. Записати формулу речовини:
 
 P2O5.
 
2. Записати значення ступенів окиснення Оксигену, Гідрогену, або іншого елемента, що має постійне (або точно відоме) значення:
 
Px2O25.
 
3. Знайти суму ступенів окиснення і обчислити значення \(x\):
 
2x+5(2)=02x10=02x=10x=+5.
 
Ступінь окиснення Фосфору дорівнює \(+5\).
 
Подібним чином знаходять ступені окиснення атомів елементів у складніших речовинах.
Приклад:
Na+1H+1SxO231+1+x+3(2)=02+x6=0x4=0x=+4.
 
Ступінь окиснення Сульфуру дорівнює \(+4\).
Номенклатура бінарних сполук
Назви бінарних сполук складають за певними правилами.
Спочатку записують з великої літери латинську назву елемента з позитивним ступенем окиснення у називному відмінку. Потім називають елемент з негативним ступенем окиснення, додавши суфікс -ід (-ид):
 
Mg3N2 — магній нітрид;
 
KF — калій флуорид.
 
Якщо у позитивного елемента можуть бути різні ступені окиснення, то у дужках римською цифрою вказують значення його ступеня окиснення у даній речовині:
  
Cu3P — купрум(\(I\)) фосфід;
 
Fe2S3 — ферум(\(III\)) сульфід.