Теорія:

Вуглеводні    органічні речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену.
Вуглеводні — природні органічні сполуки. Вони входять до складу природного газу, нафти, кам'яного вугілля.

Згадаємо електронну будову атомів Карбону і Гідрогену:
 
C+62e,4e6              H+11e1
 
На зовнішньому електронному рівні атомів Карбону знаходяться чотири електрони, кожен з яких може утворити ковалентний зв'язок. В атомі Гідрогену — один електрон.
Валентність Карбону в органічних сполуках рівна чотирьом.
Гідроген завжди є одновалентним.
У молекулах вуглеводнів атоми сполучені ковалентними зв'язками: між атомами Карбону зв'язок неполярний, а між атомами Карбону і Гідрогену зв'язок полярний.
  
Атоми Карбону здатні сполучатися один з одним одинарним, подвійним або потрійним зв'язком і утворювати ланцюги і цикли.
Вуглеводні, у молекулах яких усі зв'язки є одинарними, називаються насиченими.

Вуглеводні, у молекулах яких є подвійні або потрійні зв'язки, називаються ненасиченими.

Вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону утворюють замкнутий цикл, називаються циклічними.