Теорія:

Хімічні властивості алкенів
1. Реакції приєднання.
 
Протікають з розривом одного з двох зв'язків C=C. При цьому алкени перетворюються в алкани або їх похідні:
  • гідрування (приєднання водню):
19-02-2017 16-45-12.png;
  • галогенування (приєднання брому або хлору):
19-02-2017 16-45-52.png;
                                                             
2. Реакції полімеризації.
 
Молекули алкенів за рахунок розриву подвійного зв'язку сполучаються одна з одною у довгі ланцюги, утворюючи полімери.
 
поліетилен.png
                                             
3. Реакції горіння.
  
Усі алкени горять з утворенням вуглекислого газу і води:
 
19-02-2017 16-47-44.png.
Хімічні властивості алкінів
Характерні ті самі властивості, що і алкенам: реакції приєднання, полімеризації, горіння.

Відмінність реакцій приєднання полягає у тому, що алкіни здатні приєднати дві молекули реагенту.

При гідруванні ацетилену до його молекули за місцем подвійного зв'язку може приєднатися одна молекула водню. Утворюється вуглеводень з одним подвійним зв'язком — етен:
 
C2H2+H2NiC2H4;
 
23-02-2017 23-01-08.png.
 
Якщо водню багато, то приєднуються дві молекули і утворюється насичений вуглеводень етан:
 
 C2H2+2H2NiC2H6;
 
23-02-2017 21-48-59.png.