Складність:
00:45:00

Список завдань:

11Б.
1. Порівняння крохмалю і целюлози 2Б.
2. Фізичні властивості полісахаридів 1Б.
3. Масова частка елемента у полісахариді 2Б.
4. Об'єм вуглекислого газу під час горіння целюлози 2Б.
5. Об'єм вуглекислого газу у процесі фотосинтезу за відомим об'ємом кисню 2Б.
6. Маса глюкози у реакції гідролізу крохмалю 2Б.