Теорія:

Хімічні властивості гідроксидів металів багато в чому залежать від того, до якої групи вони належать — до лугів чи до нерозчинних основ.
Загальні хімічні властивості лугів
1.  Розчини лугів змінюють забарвлення індикаторів.
 
Фактично індикатор реагує на наявність гідроксидних груп, що містяться в розчині будь якого лугу. При цьому протікає хімічна реакція з утворенням нового продукту, ознакою протікання якої є зміна забарвлення речовини.
 
 Зміна забарвлення індикаторів у розчинах лугів
 
Індикатор
Зміна забарвлення індикатора
Лакмус
Фіолетовий лакмус стає синім
lakmus_1.png
Фенолфталеїн
Безбарвний фенолфталеїн стає малиновим
 
ff.png
Універсальний
індикатор
Універсальний індикатор стає синім
 
ui.png
 
2. Луги взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.
Реакції обміну між лугами і кислотами називають реакціями нейтралізації.
Наприклад, при взаємодії натрій гідроксиду з нітратною кислотою утворюється натрій нітрат і вода:
 
NaOH+HNO3=NaNO3+H2O.
 
3. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, утворюючи сіль і воду.
  
Наприклад, при взаємодії кальцій гідроксиду з карбон(\(IV\)) оксидом (вуглекислим газом), утворюється кальцій карбонат і вода:
 
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O.
 
4. Луги можуть взаємодіяти з розчинними у воді солями.  
Зверни увагу!
Реакція обміну між основою і сіллю можлива лише у тому випадку, якщо обидві вихідні речовини є розчинними у воді, а в результаті реакції утворюється хоча б одна нерозчинна речовина (випадає осад).
Наприклад, при взаємодії калій гідроксиду з купрум(\(II\)) сульфатом утворюється калій сульфат і купрум(\(II\)) гідроксид, який випадає в осад:
 
2KOH+CuSO4=K2SO4+Cu(OH)2.
 
При взаємодії кальцій гідроксиду з натрій карбонатом утворюється кальцій карбонат (осад) і натрій гідроксид:
 
Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH.
 
5. Малорозчинні луги при нагріванні розкладаються на оксид металу і воду.
  
Наприклад, якщо нагріти кальцій гідроксид, утворюється кальцій оксид і водяна пара:
 
Ca(OH)2=t°CaO+H2O.