Теорія:

Солями називають продукти заміщення атомами металічних елементів атомів Гідрогену у молекулах кислот.
Солі — складні речовини, що складаються з металічних елементів і кислотних залишків.
1. Солі можуть взаємодіяти з металами.
  
У ході реакції заміщення, що протікає у водному розчині, хімічно більш активний метал витісняє менш активний.

Наприклад, якщо шматочок заліза помістити в розчин купрум(\(II\)) сульфату, він покривається червоно-бурим осадом міді. Розчин поступово змінює колір з синього на блідо-зелений, оскільки утворюється сіль ферум(\(II\)) сульфату:
 
Fe+CuSO4=FeSO4+Cu.
 
2. Солі можуть взаємодіяти з кислотами.

Протікає реакція обміну, у ході якої хімічно більш активна кислота витісняє менш активну.
 
Наприклад, при взаємодії розчину кальцій хлориду з сульфатною кислотою утворюються осад кальцій сульфату, а в розчині залишається хлоридна кислота:

CaCl2+H2SO4=CaSO4+2HCl.

При взаємодії барій карбонату з хлоридною кислотою утворюються барій хлорид і карбонатна кислота, яка одразу розкладається на вуглекислий газ і воду:
 
BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2H2CO3.
 
3. Розчинні у воді солі можуть взаємодіяти з лугами.

Реакція обміну можлива у тому випадку, якщо в результаті хоча б один з продуктів є практично нерозчинним у воді (випадає в осад).

Наприклад, при взаємодії цинк нітрату з натрій гідроксидом утворюються практично нерозчинний у воді цинк гідроксид і натрій нітрат:

ZnNO32+2NaOH=ZnOH2+2NaNO3.
 
4. Розчинні у воді солі можуть вступати в реакцію обміну з іншими розчинними у воді солями, якщо в результаті утворюється хоча б одна практично нерозчинна у воді речовина.

Наприклад, при взаємодії барій хлориду з аргентум нітратом утворюється барій нітрат і практично нерозчинний аргентум хлорид:

BaCl2+2AgNO3=Ba(NO3)2+2AgCl.
 
5. Деякі солі при нагріванні розкладаються.
 
Як приклади таких хімічних реакцій розглянемо, як протікає розклад карбонатів.

При сильному нагріванні кальцій карбонат (крейда, вапняк, мармур) розкладається, утворюючи кальцій оксид (палене вапно) і вуглекислий газ:

CaCO3t°CaO+CO2.