Теорія:

Вода в природі
Вода (гідроген оксид) H2O — найпоширеніша речовина на Землі. Це єдина речовина, яка існує на планеті одночасно в трьох агрегатних станах. Рідка вода покриває \(75 \)% земної поверхні річками, озерами, морями і океанами. Велика кількість твердої води у вигляді льоду зосереджена на Північному і Південному полюсах. Газоподібна вода міститься в атмосфері.
 
вода1.jpg
Будова молекули води
Вода — складна речовина, утворена атомами двох елементів — Оксигену і Гідрогену.
Запишемо електронні формули атомів Гідрогену та Оксигену:
 
H11s1;
 
O81s22s22p4.
 
Два неспарені p — електрони атома Оксигену утворюють з s — електронами двох атомів Гідрогену два ковалентні зв'язки:
 
H:O:H
 
Формула молекули води — H2O. Структурна формули води:
 
HO|H
 
Молекула води має кутову будову. Кут між зв'язками становить \(104,5\)°.
 
Оскільки атом Оксигену є більш електронегативним, ніж атоми Гідрогену, що сполучені з ним, спільні електронні пари зміщуються до атома Оксигену.
 
Зв'язки між атомами H і O є полярними. На кінці молекули, де знаходяться ядра атомів Гідрогену, утворюється частково позитивний заряд  — δ+. Біля атомів Оксигену — частково негативний заряд — δ. Таким чином утворюється диполь.
Диполь — це система двох зарядів (δ+ і δ), протилежних за знаком, але однакових за величиною.
Таку молекулу називають полярною.
 
Полярність молекул води впливає на її властивості. Молекули води притягуються одна до одної внаслідок електростатичної взаємодії атомів H і O різних молекул.
Таку взаємодію називають водневим зв'язком.
Механізм утворення такого зв'язку полягає у сполученні атомів Гідрогену з атомами інших сильно електронегативних елементів (Флуору, Нітрогену, тощо).
Водневий зв'язок — це зв'язок між атомами Гідрогену і атомом більш електронегативних елементів тієї самої речовини.
Водневий зв'язок значно слабший, ніж ковалентний або йонний, проте він суттєво впливає на фізичні властивості речовин.
Вода — добрий розчинник багатьох речовин. Процеси розчинення зумовлені водневими зв'язками.