Теорія:

Усі фізичні тіла складаються з чистих речовин, або з сумішей речовин.
Чиста речовина — це проста чи складна речовина, яка може містити невелику кількість (до певної межі) інших простих чи складних речовин — домішок.
Суміші — це сукупність різних речовин, з яких складається фізичне тіло. Кожну речовину, яка входить до складу суміші, називають компонентом.
Суміші, коли одна з речовин у подрібненому стані рівномірно розподілена в іншій речовині, називають дисперсною системою.
Shema_чисті речовини і суміші2.jpg
 
Суміші можна поділити на однорідні (гомогенні) і неоднорідні (гетерогенні).
Однорідні суміші (гомогенні) — це суміші, у яких компоненти змішані на молекулярному рівні. Неозброєним окон, і навіть за допомогою оптичних приладів не можна виявити компоненти суміші.
Наприклад,  розчин цукру або оцту у воді.
Неоднорідні (гетерогенні суміші)дисперсні системи —утворюються при змішуванні кількох речовин, які не розчиняються одна в одній (не утворюють однорідних систем) і не вступають у хімічні реакції між собою.
СУМІШІ.png
За розміром частинок дисперсної фази системи поділяють на:
  • грубодисперсні — розмір частинок понад 105 м (\(100\) нм);
  • колоїдні розчини (мікрогетерогенні) — розмір частинок 107105 м (\(1\) — \(100\) нм);
  • істинні розчини — розмір частинок менше 107 м (\(1\) нм).
Колоїдні розчини можуть бути двох видів:
  • золі — рідкі колоїдні розчини;
  • гелі — жалатиноподібні маси.