Теорія:

Розглянемо третій випадок, коли реакції обміну у водних розчинах електролітів протікають до кінця.
При цьому утворюється малодисоційованна речовина, наприклад, вода.
Якщо до розчину натрій гідроксиду, пофарбованого фенолфталеїном у малиновий колір, долити надлишок розчину нітратної кислоти, то розчин знебарвиться. Зміна забарвлення служить доказом протікання хімічної реакції.
  • Запишемо молекулярне рівняння реакції:
NaOH+HNO3=NaNO3+H2O.
  • Повне йонне рівняння цієї реакції:
Na++OH+H++NO3=Na++NO3+H2O.
 
Оскільки йони Na+ і NO3 у розчині залишаються у незмінному вигляді, то їх можна не записувати.
  • У результаті скорочене йонне рівняння реакції виглядає наступним чином:
H++OH=H2O.
 
Воно показує, що взаємодія сильної кислоти і лугу зводиться до взаємодій йонів Гідрогену  H+ і гідроксид-іонів OH, у результаті чого утворюється малодисоційованна речовина — вода.
Реакція взаємодії сильної кислоти і лугу називається реакцією нейтралізації.
Подібна реакція обміну може протікати не лише між кислотами і лугами, а й між кислотами і нерозчинними основами.
 
Приклад:
реакція між купрум (\(II\)) гідроксидом і нітратною кислотою. Суть реакції зображується скороченим йонним рівнянням:
 
Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O.