Теорія:

Задача 1.Дано три числа a, b, c.  Змінній m присвоїти значення найбільшого з трьох чисел.
Зверни увагу!
В алгоритмі розв'язування задачі послідовно використовуються розгалуження в повній і неповній формі.
Програма:
a = int(input ('a=?'))
b = int(input ('b=?'))
c = int(input ('c=?'))
if a>b:
     m = a
else:
     m = b
if m<c:
     m = c
print ('найбільше значення дорівнює ', m)
Множинне присвоювання в Python
У мові Python можна присвоїти значення кільком змінним в одному операторі . 
Приклад:
Присвоїмо змінній а значення 33, змінній b — значення 'корови':
a, b = 33, 'корови'
Поміняємо місцями значення змінних a і b:
a = 3
b = 5
a, b = b, a
print(a, b) # Буде надруковано 5 3
аб.PNG
Задача 2. Дано три числа a, b, c.   Упорядкувати числа за незменшенням (a<=b<=c).
Алгоритм:
1. для упорядкування чисел а і b за незменшенням потрібно перевірити умову а>b. якщо умова виконується, здійснюється обмін значеннями між комірками а і b.
2. перевірити умову b>c. якщо умова виконується, здійснюється обмін значеннями між комірками b і c.
3. після упорядкування значень b і c може виникнути ситуація, наведена на малюнку — значення a і b знов виявились невпорядкованими. Тому повторюємо оператор if, який перевіряє умову a>b.
Розглянь схему упорядкування на прикладі, наведеному на малюнку.
абс.PNG
Програма:
a = int(input ('a=?'))
b = int(input ('b=?'))
c = int(input ('c=?'))
if a>b:
     a, b = b, c
if b>c:
     b, c = c, b
if a>b:
     a, b = b, c
print ('a=', a, 'b=', b, 'c=', c)
Задача 3. Скласти  програму для визначення за номером у (у>0) деякого року  номера його сторіччя С. З клавіатури вводиться ціле число — номер року; виводиться ціле число — номер століття.
Зверни увагу!
Необхідно врахувати, що, наприклад, початком ХХ сторіччя був 1901, а не 1900 рік. Тому, якщо y %100==0, то C=y //100, інакше C=y //100 +1.
Наприклад, якщо введене у= 2020, виводиться с= 21.
Програма:
y = int(input('Введіть значення y: '))
if y %100==0:
            c=y //100
else:
            c=y //100 + 1
 print ('Це ', c, ' століття')