Теорія:

Оператори — це команди програми.
Для реалізації команди розгалуження мовою Python використовуються умовні оператори if та if...else.
Умовний оператор іf
Оператор відповідає алгоритмічній конструкції «неповне розгалуження» і призначений для виконання деякої послідовності дій у тому випадку, якщо істинною є зазначена умова.
 
іф.PNG
  
Оператор іf перевіряє істинність зазначеної умови. Якщо умова істинна (True), програма виконає дію, зазначену  в частині <оператор>. Якщо ж умова хибна (False), то керування передається оператору, що міститься після оператора іf.
Приклад:
Вітання Вітаю! виводиться, тільки якщо користувач уводить y.
answer = input('Сьогодні твій день народження? (y/n)')
if answer == 'y':
          print('Вітаю!')
Умовний оператор if ... else
Алгоритмічній конструкції «повне розгалуження» відповідає умовний оператор if ...else.іф6.png
Якщо результатом перевірки умови є значення True, то виконується блок дій <оператор 1>. Якщо перевірка умови дала результат False, виконується блок дій <оператор 2>, який міститься після службового слова еlse.
Приклад:
Якщо користувач уводить у, виводиться вітання Вітаю!, інакше текст Щасти тобі!.
answer = input('Сьогодні твій день народження? (y/n)')
if answer == 'y':
         print('Вітаю!')
else:
         print('Щасти тобі!')
Правило трикутника: Трикутник існує тільки тоді, коли сума довжин будь-яких його двох сторін більше третьої сторони. Інакше дві сторони просто «укладаються» на третій.
Приклад:
Задача. Дано довільні числа a, b і с. Визначить, чи існує трикутник з такими довжинами сторін.
a = float(input('a = ? ')
b = float(input('b = ? ')
c = float(input('c = ? ')
if a+b>c and a+c>b and b+c>a :
         print('Це трикутник')
else:
         print('Це не трикутник')