Теорія:

Технологія — відомості про послідовність окремих дій під час виготовлення деякого об'єкта, про потрібні для виготовлення матеріали, інструменти та обладнання.
технологія.jpg
 
Тобі це знайоме, наприклад з уроків трудового навчання. На уроках ви виготовляли різноманітні вироби з паперу, природних матеріалів, пластиліну тощо. Для їх виготовлення використовували різноманітні матеріали та інструменти, дотримувалися певної послідовності дій.
 
Існує багато технологій. Наприклад, технологія догляду за зерновими культурами, технологія випікання торта, технологія створення книжки, технологія створення картини, технологія створення телефону та багато іншого.
 
Важливе місце посідають інформаційні технології (ІТ).
Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки.
Існують такі види ІТ:
 • інформаційні технології опрацювання текстів;
 • інформаційні технології опрацювання зображень (малюнків і фотографій);
 • інформаційні технології опрацювання числових повідомлень;
 • інформаційні технології опрацювання звуку;
 • інформаційні технології опрацювання відео;
 • інформаційні технології передавання даних комп'ютерними мережами.
Із власного досвіду ти вже знайомий із деякими інформаційними технологіями. Напевно не раз ти робив фото та редагував його. Також в минулих класах ти вчився самостійно створювати власні малюнки, текстові документи та редагувати їх.
Кожен з вас вміє створювати відео, записувати на диктофон звуки, робити числові обчислення на калькуляторі, передавати деякі дані по мережі Інтернет. Тож ти безпосередньо знайомий із інформаційними технологіями.
 
В сучасному світі інформаційні технології посідають важливе місце.
 
У науковій сфері ІТ застосовуються для проведення уявних дослідів, які необхідні, якщо реальне дослідження дуже дороге, може зашкодити здоров'ю або взагалі неможливе. Наприклад, дослідження сонця, дослідження реакції організму на деякі препарати тощо.
 
У сфері виробництва ІТ застосовують для створення моделей та конструкцій майбутніх виробів. Це значно скорочує час виробництва і відповідно вартість товару.
 
У бібліотеках і лікарнях  за допомогою ІТ зручно організували порядок за допомогою електронної бази даних книг, хворих, лікарів, лікарень та ін.
  
Для учнів і студентів ІТ дає можливість отримати відомості з різноманітних джерел у зручний спосіб. З часом виникла потреба у створенні навчальних, контролюючих,
розвиваючих програм, яких на даний момент часу є велика кількість.
Зверни увагу!
ІТ застосовують для:
 • виконання обчислень, що потребують значних затрат часу;
 • створення комп'ютерних моделей об'єктів і проведення комп'ютерних дослідів;
 • забезпечення роботи різноманітних автоматів і роботів;
 • забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних;
 • забезпечення швидкого обміну даними;
 • керування промисловою та побутовою технікою з використанням убудованих комп'ютерів;
 • підтримки вивчення навчальних предметів і дисциплін;
 • організації дистанційного навчання.