Теорія:

Математичні функції
Математичні функції використовують для виконання математичних обчислень. З повним переліком математичних функцій можна ознайомитись на вкладці Функції у групі Бібліотека функцій.
 
матф.PNG
Математичні функції в Excel — це функції, призначені для виконання обчислень над числами та / або даними комірок: округлення, перетворення чисел тощо.
Приклад:
Якщо знайти добуток числових даних у діапазоні комірок А1:В2 й округлити його до десятих, то формула матиме вигляд: =ROUND(PRODUСT(A1:B2);1)
Статистичні функції
Статистичні функції в Excel — це функції, призначені для обчислення статистичних характеристик сукупностей даних, таких, як середнє арифметичне, медіана, мода, розмах варіювання, стандартне відхилення.
Функції, призначені для обчислення статистичних характеристик, згруповані в категорії Статистичні.
 
статф.PNG
 
Аргументами статистичних функцій можуть бути числа, імена, діапазони або посилання на клітинки, які містять числа.

Враховуються логічні значення й числа у вигляді тексту, внесені безпосередньо до списку аргументів.

Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить текст, логічні значення або пусті клітинки, то такі значення ігноруються; проте клітинки з нульовими значеннями враховуються.

Аргументи, які є помилковими значеннями, або текст, який не можна перетворити на числове значення, спричиняють помилки.
 
4.PNG

Найчастіше використовувані функції (сума, середнє, максимальне, мінімальне значення) винесені на вкладинку Основне (піктограма ∑).

Розглянемо основні статистичні функції.

AVERAGE(число1;[число2];...)
 — повертає середнє (арифметичне) аргументів.

• число1 — обов’язковий аргумент. Перше число, посилання на клітинку або діапазон клітинок, для яких потрібно обчислити середнє значення.
• число2 — необов’язковий аргумент. Додаткові числа, посилання на клітинки або діапазони, загальною кількістю до 255, для яких потрібно обчислити середнє.
Приклад:
Якщо діапазон A1:A20 містить числа, формула =AVERAGE(A1:A20) повертає середнє значення цих чисел.
MIN(число1;[число2];...) — повертає найменше число в наборі значень.

MAX(число1;[число2];...)  повертає найбільше значення з набору значень.

MEDIAN(число1;[число2];...)  повертає медіану вказаних чисел. Медіана є числом, яке розташоване посередині набору чисел.

MODE.MULT(число1;[число2];...) повертає вертикальний масив найчастіше повторюваних значень у масиві або діапазоні даних. У випадку кількох мод повертається кілька результатів. Оскільки ця функція повертає масив значень, її потрібно вводити як формулу масиву (натисніть клавішу F2, а потім Ctrl + Shift + Enter).

RANK(число;посилання;[порядок]) — повертає ранг числа у списку чисел.
Ранг числа — це його місце за величиною серед інших значень у списку. (Якщо відсортувати список, то ранг числа буде дорівнювати його позиції).
Приклад:
Обчислити статистичні характеристики набору значень 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 10.

статхар.PNG