Теорія:

Логічний вираз — це вираз, який набуває одного з двох значень: True — істина або False — хибність.
Логічна функція — це функція, один або кілька аргументів якої — логічні вирази.
Функція IF(ЯКЩО) призначена  для обчислення різних виразів залежно від умови:
IF(Умова; Вираз1; Вираз2)
  • Вираз1 — обчислюється, якщо умова істинна.
  • Вираз2 — обчислюється, якщо умова хибна.
Приклад:
Вивести слово «Гаряче», якщо число менше 5, і слово « Холодно» в протилежному випадку.

У програмі Excel можна записати це розгалуження звикористанням функції IF(ЕСЛИ):
 
202.PNG
У функціях Excel логічний вираз може містити адреси комірок та / або арифметичні вирази.
Складеним логічним виразом називають вираз, утворений за допомогою логічних операцій.
Основними логічними операціями є NOT (заперечення), AND (логічний добуток), ОR (логічне додавання).
Приклад:
Перевірити, чи належить число в клітинці В1 проміжку від 1 до 10:
=IF(AND(B1>1;В1<10); «Так»; «Ні»).
  
Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції IF (ЯКЩО).
 
Вивести слово «Холодно», якщо число більше 10, слово «Тепліше», якщо число від 5 до 10, і «Гаряче», якщо число менше 5.

У програмі Excel можна записати це розгалуження за допомогою функції IF (ЯКЩО):
=IF (D1<5; "Гаряче"; IF(D1<10; "Тепліше"; "Холодно"))
 
201.PNG
Розглянемо декілька логічних функцій.
 
203.PNG