Теорія:

Інструмент Екструдування (видавлювання) дозволяє змінювати геометрію  об'єктів в режимі редагування за рахунок створення копій ребер і граней шляхом свого роду видавлювання – переміщення та зміни розмірів.
Зверни увагу!
Грань,  до якої застосовується екструдування, не дублюється, а переноситься.
Для застосування інструменту Екструдування в режимі редагування слід:
  • виділити елемент об’єкта (грань, ребро, вершину);
  • натиснути Е (англ.) або  клацнути кнопку Видавити регіон;
  • для закріплення змін клацнути лівою клавішею миші.
Для скасування змін слід  клацнути правою клавішею миші.
При екструдуванні об'єкта можна змінювати його розмір і обертати. При екструдуванні трансформація відбувається тільки з виділеним елементом об'єкта. При цьому прилеглі елементи не трансформуються.
Приклад:
На рис. 1 екструдовано 2 ребра куба.
35.PNG Рис.1
 
Операція екструдування здійснюється в напрямку, вказаному синьою смужкою, яка з’являється після вибору команди екструдування. Щоб видавити елементи  точно за необхідним напрямком, потрібно після натискання E вибрати вісь, по якій буде переміщатися елемент, за допомогою клавіш X,  Y або Z.
Таким чином, щоб видавити ребро вгору, потрібно натиснути E, потім Z.
Приклад:
На рис.2 куб А трансформовано шляхом переміщення верхньої грані по осі Z і пропорційного зменшення її розмірів. До верхньої грані куба Б було застосоване екструдування, після чого грань зменшено. При цьому утворені нові ребра і грані, тобто всередині об'єкта немає «перегородки».
34.PNGРис.2
 
Якщо потрібно видавити частину грані, слід застосувати інструмент Замкнутий розріз.
Для поділу обєкта на блоки по вертикалі або по горизонталі слід (рис.3):
  • натиснути Ctrl+R;
  • пересуваючи мишу, вибрати напрямок розрізу;
  • продублювати розріз потрібну кількість разів, прокручуючи коліщатко миші вперед;
  • закріпити розрізи подвійним клацанням лівої кнопки миші.
36.PNG Рис.3
 
Далі слід виділити потрібні грані або ребра і екструдувати їх.
Приклад:
На рис.4 куб розрізано на 3 частини по осі Х і на 3 частини по осі Y. Вибрано кнопку «Редагування граней». Утримуючи клавішу Shift, виділено кутові частини верхньої грані, після чого виділені елементи екструдовано.
38.PNG Рис.4