Теорія:

Робот виконує різні програми!
 
Ресурс 16.svg
 
Ти знаєш, що в середовищі Скретч програми складають із команд, які для зручності згруповані за призначенням.
Приклад:
Команди групи Рух допомагають керувати переміщенням спрайта, а команди групи Вигляд — змінювати його зовнішність, Олівець — малювати, а Звук — говорити.
Коли спрайт і тло обрані, можна приступати до створення скриптів. Команди обирають в Області блоків. Кожен блок має свій колір.

п222.jpg

Розглянь колір для блоків групи: Рух, Вигляд, Звук, Події, Керування, Датчики, Оператори, Змінні, Мої блоки.
 
Для складання програми команди перетягни з Поля команд у Поле скриптів і розташуй у потрібному порядку.
Приклад:
Розглянь, як створити програму для переміщення виконавця заданим маршрутом.
 
п1.jpg
  1. Проаналізуй умову задачі, побудуй модель маршрута.
  2. Склади алгоритм.
  3. Вибери групу команд Рух.
  4. Перетягни команди в поле скриптів, зміни числові значення.
  5. Перевір результат виконання програми.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. : іл.