Теорія:

Усі Роботи діють за певним алгоритмом!
 
Ресурс 2.svg
 
Ти вже знаєш, що алгоритм можна подати різними способами: у словесному вигляді, у вигляді схем, формул, малюнків тощо.
Програма — це алгоритм, поданий мовою, зрозумілою комп’ютеру, та призначений для виконання на  комп’ютері.
Для створення таких програм існують спеціальні мови і середовища програмування, наприклад Скретч.
  
Згадай середовище програмування Scratch!
Скретч призначено для створення комп'ютерних анімацій, презентацій, ігор, для розв'язку математичних задач.
Спрайт — це об'єкт середовища програмування (наприклад, Скретч), виконавець вказівок.
Усталено використовують спеціального виконавця вказівок — Рудого кота.
 
Кот.png
 
Спрайт може:
виконувати команди, рухатися, говорити, змінювати зовнішній вигляд, взаємодіяти з іншими виконавцями та об'єктами на сцені.
Скрипт — послідовність вказівок, програма для певного виконавця. Скрипт визначає дії об'єкта (спрайта) та їх порядок.
Один спрайт може мати декілька скриптів.
Проект — набір скриптів для розв’язання певної задачі.
Зверни увагу!
Середовище програмування Скретч було розроблено у 2007 році. Сьогодні діти з різних країн створюють свої проекти в середовищі Скретч і розміщують їх в інтернеті. Наприклад, на сайті scratch.mit.edu.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. : іл.