Теорія:

Ресурс 5в250.png
Обернені задачі — це задачі, що мають однаковий сюжет, однакові числові дані, але у одній задачі певне число є даним, а у іншій шуканим.
Розглянь 2 умови:
 
обернена.png
 
Склади задачу до 1-ї умови:
  
У банку вміщується \(3\) л води, а у самовар ще \(5\) л. Скільки літрів води можна налити у обидві ємності разом?
 
\(3 + 5 = 8\) (л)
  
Відповідь: \(8\) л води.
Задача, до якої потрібно скласти обернену, називається прямою.
Складаємо обернену задачу:
  
У самовар та банку налили \(8\) л води. Скільки води у банці, якщо у самовар вміщується \(5\) л?
 
\(8 – 5 = 3\) (л)
 
Відповідь: \(3\) л води.
Зверни увагу!
Таким чином, у відповіді до оберненої задачі одержали число, що було даним у прямій.