Теорія:

Пригадаємо на прикладі задачі назви компонентів дії віднімання.
 
цифруня55.png спекла \(15\) пиріжків. Частину пиріжків вона віддала смайлик55.png, а для вектор55.png залишилось \(5\) пиріжків. Скільки пиріжків цифруня55.png дала смайлик55.png?

кексы.png
 
теор5.png

Цей вираз можна показати у вигляді схеми.
 
теор6.png
Отже, у виразі невідомий від'ємник.
Запам’ятай і використовуй правило знаходження невідомого від’ємника.
Щоб знати невідомий від’ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю.
155=10
 
Від'ємник \(=\) зменшуване \(-\) різницю
 
Перебудуємо задачу і за допомогою неї познайомимося з правилом знаходження невідомого зменшуваного.
 
цифруня55.png спекла пиріжки. \(10\) пиріжків вона віддала смайлик55.png, а вектор55.png залишилось \(5\) пиріжків. Скільки пиріжків спекла цифруня55.png?
 
теор7.png
 
теор8.png
 
10+5=15
 
Запам’ятай і використовуй правило знаходження невідомого зменшуваного.
Щоб знати невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від’ємник.
Отже,
 
Від'ємник \(=\) зменшуване \(-\) різницю
Зменшуване \(=\) різницю \(+\) від'ємник