Теорія:

Знайдемо суму \(67 + 5\).

1 спосіб.
  
1. Представимо число \(5\) у вигляді суми \(3+2\), так як \(3\) доповнює \(67 \) до \(70\).
2. До \(70\) додамо \(2\), отримаємо \(72\)
\( \) 
\( \) Розпишемо даний спосіб у вигляді прикладу:
\(67+5=67 +(3+2)= (67 +3)+2=70+2=72\)
 
2 спосіб.
 
1. Представимо число \(67\) у вигляді суми розрядних доданків \(60+7\)
2. До \(7\) додамо \(5\), отримаємо \(12\).
3. До \(60 \) додамо \(12\), отримаємо \(72\)
\( \) 
\( \) Розпишемо даний спосіб у вигляді прикладу:
\(67+5=(60+7)+5=60+(7+5)=60+12=72\)
 
Знайдемо значення суми \(25 + 46\).
 
1. Представимо кожне число у вигляді суми розрядних доданків \(20+5 \) і \(40+6\).
2. Складемо круглі числа \(20+40=60\).
3. Складемо одиниці \(5+6=11\).
4. До \(60\) додамо \(11\), отримаємо \(71\).
 
Розпишемо даний спосіб у вигляді прикладу:
\(25+46=(20+5)+(40+6)=(20+40)+(5+6)=60+11=71\)