Теорія:

Привіт, друзі! Пригадайте, як називаються фігури, зображені на малюнку.
 
4кутники.png
 
Це — чотирикутники.
Згадай, чому вони мають таку назву? Бо мають кожен \(4\) кути.
Більш детально познайомимося з чотирикутниками, що мають прямі кути.
 
прямокутник.png
Прямокутник — це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні.
квадрат.png
Квадрат — це чотирикутник, у якого всі сторони рівні.
 Що значить «знайти периметр»? Розглянь прямокутник:
ris31.png
Приклад:
Якщо виміряємо за допомогою лінійки довжини сторін прямокутника, отримаємо 2 см і 4 см.
Зверни увагу!
Протилежні їм сторони мають таку ж довжину 2 см і 4 см.
Знайдемо суму довжин усіх сторін цього прямокутника.
Для цього складемо всі ці довжини.
Отримаємо:
2 см + 4 см +2 см + 4 см = 12 см
Периметр — це сума довжин всіх сторін фігури. 
Периметр позначається великою латинською літерою Р.
Отже, периметр прямокутника
Р = 2 см + 4 см +2 см + 4 см = 12 см
Розглянь квадрат, довжина сторони якого дорівнює 4 см.
ris33.png
Периметр квадрата дорівнює сумі довжин всіх сторін квадрата.
Отримаємо:
Р = 4 см + 4 см + 4 см + 4 см = 16 см
 
Знайдемо периметр трикутника.
ris32.png
Спочатку виміряємо його сторони.
Довжини сторін трикутника становлять 3 см, 4 см, 6 см. Отже:
Р = 3 см + 4 см + 6 см = 13 см
Трикутник називається рівностороннім, якщо всі його сторони мають одну і ту ж довжину.
Наприклад:
ris34.png
Довжина однієї сторони 5 см.
Знайдемо периметр:
Р = 5 см + 5 см + 5 см = 15 см