Теорія:

Кутом називають фігуру, утворена двома променями, що виходять із однієї точки.
1.png
Спільний початок двох променів називається вершиною кута.
 
Промені, що виходять із однієї точки, називаються сторонами кута.
2.png
 
Зверни увагу!
Кут позначається або однією літерою, що вказує його вершину, або трьома буквами, середня з яких вказує вершину кута, а крайні — будь-які точки на сторонах кута.
3.png — O або AOB
 
Дано трикутник ABC.
 
1.png
 
Проміні AB і AC утворюють  BAC.
 
Проміні CA і  CB утворюють ACB.
 
Проміні BA і BC утворюють ABC.
 
BAC, ACB і ABC — кути трикутника ABC.
Рівні кути при накладенні збігаються.