Теорія:

ris31.png
Приклад:
Вимірюючи за допомогою лінійки довжини сторін прямокутника, отримаємо \(2 см\) і \(4 см\). Протилежні їм сторони мають таку ж довжину \(2 см\) і \(4 см\).
Знайдемо суму довжин усіх сторін цього прямокутника.
Для цього складемо всі ці довжини.
Отримаємо:
\(2 см + 4 см +2 см + 4 см = 12 см\)
Периметр — це сума довжин всіх сторін фігури.  
Тоді,
складаючи довжини всіх сторін прямокутника, виходить периметр прямокутника.
Периметр позначається великою латинською літерою Р.
Отже,
периметр прямокутника \(Р = 12 см\)
Знайдемо периметр трикутника.
ris32.png
Спочатку виміряємо сторони трикутника.
Довжини сторін трикутника рівні \(3 см, 4 см, 6 см\)
Тоді,
сума довжин всіх сторін трикутника, тобто периметр трикутника
дорівнює:
\(Р = 3 см+4 см+ 6 см = 13 см\)
Дан квадрат, довжина сторони якого дорівнює \(4 см\).
ris33.png
У квадрата всі стороны рівні.
Периметр квадрата дорівнює сумі довжин всіх сторін квадрата.
Отримаємо:
\(Р = 4 см + 4 см + 4 см + 4 см = 16 см\)
Трикутник називається рівностороннім, якщо всі його сторони мають одну і ту ж довжину.
ris34.png
Для визначення периметра цього рівностороннього трикутника знайдемо суму довжин усіх його сторін.
Отримаємо:
\(Р = 5 см + 5 см + 5 см = 15 см\)
Джерела: