Теорія:

Зауважимо, що в таблиці множення на \(6\) кожний добуток відрізняється на \(6\) від попереднього і наступного.
Застосувавши переміщувальний закон множення, одержимо:
\(2 ·6=6·2=6+6=12\)
   
\(3 · 6= 6·3=6·2+6=12+6=18\)
  
\(4·6=6·4=6·3+6=18+6=24\)
 
\(5·6=6· 5= 6·4+6=24+6=30\)  
 
\(6 · 6=6·5+6=30+6=36\) 
 
\(7 · 6= 6·7=6·6+6=36+6=42\)  
 
\(8 · 6= 6·8=6·7+6=42+6=48\) 
 
\(9 · 6= 6·9=6·8+6=48+6=54\) 
Приклад:
\(6· 4+6\) можна замінити на \(6· 5\), а це дорівнює \(30\).
\(6· 9-6\) можна замінити на \(6· 8\), а це дорівнює \(48\).
Джерела:
Математика: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. Первое полугодие/ Б. П. Гейдман, И. Э. Мишарина, Е. А. Зверева. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово – учебник»: Изд-во МЦНМО, 2013. — 112 с: ил. – (ФГОС. Начальная инновационная школа).