Теорія:

Зауважимо, що в таблиці множення на \(7\) кожний добуток відрізняється на \(7\) від попереднього і наступного.
 
Застосувавши переміщувальний закон множення, одержимо:
 
\(2 ·7=7·2=7+7=14\)
   
\(3 · 7= 7·3=7·2+7=14+7=21\)
  
\(4·7=7·4=7·3+7=21+7=28\)
 
\(5·7=7· 5= 7·4+7=28+7=35\)
 
\(6 · 7=7·5+7=35+7=42\) 
 
\(7 · 7= 7·6+7=42+7=49\)  
 
\(8 · 7= 7·8=7·7+7=49+7=56\) 
 
\(9 · 7= 7·9=7·8+7=56+7=63\)
Приклад:
\(7· 8+7\) можна замінити на \(7· 9\), а це дорівнює \(63\). 
Приклад:
\(7· 6-7\) можна замінити на \(7· 5\), а це дорівнює \(35\).
Джерела:
Математика: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. Первое полугодие/ Б. П. Гейдман, И. Э. Мишарина, Е. А. Зверева. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово – учебник»: Изд-во МЦНМО, 2013. — 112 с: ил. – (ФГОС. Начальная инновационная школа).