Теорія:

Зараз ми, разом із тобою, пригадаємо прийоми множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число.
І, для початку, ми повинні пригадати властивості множення та ділення на \(1, 10, 100\).
Властивості множення на 1, 10, 100.
  • При множенні будь-якого числа на \(1\), в результаті ми отримуємо те саме число. \(а·1=а\)
  • При множенні \(1\) на будь-яке число, в результаті ми отримуємо те саме число. \(1·а=а\)
  • Щоб помножити будь-яке число на \(10\), справа від цього числа потрібно дописати \(0\). \(5·10=50\)
  • Щоб помножити будь-яке число на \(100\), справа від цього числа нам потрібно дописати два \(0\). \(5·100=500\)
Властивості ділення на 1, 10, 100.
  • При діленні будь-якого числа на \(1\) у результаті ми отримуємо те саме число. \(а:1=а\)
  • Для того, щоб поділити будь-яке кругле число на \(10\), потрібно справа від цього числа відкинути \(0\). \(30:10=3\), \(700:10=70\)
  • Для того, щоб поділити будь-яке кругле число на \(100\), потрібно справа від цього числа відкинути два \(0\). \(500:100=5\)
Зверни увагу!
При  множенні круглого багатоцифрового числа на одноцифрове число ми застосовуємо переставний і сполучний закони множення.
Переставний закон множення звучить так:
Від перестановки місць множників добуток не міняється.
2 · 4 = 4 · 2
Сполучний закон множення звучить так:
Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, достатньо перше число помножити на добуток другого і третього чисел.
60 · 2 = 6 · 10 · 2=6 · (10 · 2) = 120
При множенні  виду \(60·2\), ми будемо міркувати так:
1. \(60\) — це \(6\) десятків.
2. Множимо 6 дес. на \(2\) — вийде 12 дес., або число \(120\).
\(60·2=120\)
При множенні виду \(500·2\), ми будемо міркувати наступним чином:
1. \(500\) — це 5 сот.
2. Множимо 5 сот. на \(2\). В результаті ми отримуємо 10 сот., або число \(1000\).
\(500·2=1000\)
Зверни увагу!
При діленні круглого багатоцифрового числа на одноцифрове число ми будемо застосовувати властивість ділення добутку на число. Звучить вона так:
Для того, щоб поділити добуток на число, достатньо поділити перший множник на це число, а результат помножити на другий множник.
(а · b)  :c = (а : c) · b
80 : 2 = (8 · 10) : 2 = (8 : 2) · 10 = 4 · 10 = 40
При діленні виду \(80:4\), ми міркуємо наступним чином:
1. \(80\) — це 8 дес.
2. Ділимо 8 дес. на \(4\). У результаті ми отримуємо 2 дес., або \(20\).
80 : 4 = 8 дес. : 4 = 2 дес. = 20
При діленні виду 800:4, ми із тобою будемо міркувати наступним чином:
1. \(800\) — це 8 сот.
2. 8 сот. ділимо на \(4\) і в результаті отримуємо 2 сот. А 2 сот. — це число \(200\).
800 : 4 = 8 сот. : 4 = 2 сот. = 200
Наступний прийом, котрий ми будемо із тобою розбирати — це прийом ділення круглого числа на кругле число (60 : 30; 600 : 300).
Зверни увагу!
У цьому випадку ми будемо застосовувати із тобою властивість ділення числа на добуток. Звучить вона наступним чином:
Для того, щоб поділити число на добуток двох чисел, потрібно дане число послідовно поділити спочатку на перший множник, а потім на другий множник.
a : (b · c) = a : b : c
800 : 200 = 800 : (2 · 100) = (800 : 2) : 100 = 400 : 100 = 4
Коли ми будемо множити будь-яке багатоцифрове число на одноцифрове, розмірковувати ми будемо наступним чином:
1. Нам потрібно \(342·3\)
2. Розкладаємо число \(342\) на розрядні доданки — \(300\), \(40\) і \(2\).
3. Кожен із розрядних доданків множимо на 3:
\(300·3=900\)
\(40·3=120\)
\(2·3=6\)
4. Отримані результати ми додаємо:
\(900+120+6=1026\)
\(342·3=(300+40+3)·3=300·3+40·3+2·3=900+120+6=1026\)
При діленні будь-якого багатоцифрового числа на одноцифрове число, ми будемо застосовувати властивість ділення суми на число і міркувати наступним чином:
1. Нам потрібно \(963:3\)
2. Розкладаю \(963\) на суму розрядних доданків. \(963=900+60+3\).
3. Кожен із розрядних доданків ми ділимо на \(3\):
\(900:3=300\)
\(60:3=20\)
\(3:3=1\)
4. Отримані результати ми додаємо поміж собою:
\(300 + 20 + 1 = 321\)
\(963:3=(900+60+3):3=900:3+60:3+3:3=300+20+1=321\)