Теорія:

За належністю до роду та за відмінковими закінченнями іменники поділяються на чотири відміни.
І відміна
До І відміни належать іменники  жіночого й деякі іменники чоловічого роду, а також спільного роду із закінченнями -а, -я в називному відмінку однини.
Приклад:
Смола, спрага, гривня, криця, майстерня, нація, праця; воєвода; базіка, листоноша, невдаха, нечема, плакса, сирота, суддя; Дарина, Лілія, Катерина, Микола, Ілля, Сава.
ІІ відміна
До ІІ відміни належать:
 • іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та із закінченням -о в називному відмінку: бик, вихор, квітень, спокій, кратер, Сергій, Володимир, дядько, дідуньо;
  Дніпро, Марко́/Ма́рко, Петро, Павло; 

   
 • іменники середнього роду із закінченнями -о, -е, -я (крім іменників із суфіксами -ат-, -ят-, -ен- у непрямих відмінках): весло, ремесло, горе, ложе, знання, новосілля, вороття;
   
 • іменники з суфіксами збільшувально-згрубілого значення -ищ-, -иськ-, утворювані від іменників усіх родів: вітрище (від вітер), дідище (від дід),  лапище (від лапа), зайчисько (від заєць), хлопчисько (від хлопець).
IІІ відміна
До ІІІ відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, а також іменник мати.
Приклад:
Невагомість, розповідь, кров, любов, мідь,  ніч, піч, суміш, сіль, Адель, Любов, Ніколь, Нінель, Хатинь.
ІV відміна
До  ІV відміни належать іменники середнього роду:
 • із закінченнями -а, -я, що у формах непрямих відмінків набувають суфіксів -ат-, -ят- перед закінченням: порося (поросяти, поросяті, (на) поросяті), дівча (дівчати, дівчаті, (на) дівчаті);
   
 • із закінченням -я, які мають два зразки відмінювання: із суфіксом -ен- у формах непрямих відмінків і без такого суфікса: ім’я (ім’я/імені, ім’ю/імені, ім’ям/іменем, (на) ім’ї/імені).
Зверни увагу!
Не належать до жодної відміни:
 • невідмінювані іменники іншомовного походження: леді, какаду, суші, какао, авеню;
   
 • іменники, що вживаються тільки в множині: гроші, мандри, діти, пахощі, меблі;
   
 • іменники, що перейшли з розряду прикметників (дієприкметників): учительська, вартовий, ведучий, поранений;
   
 • жіночі прізвища на -о та на приголосний: Марія Іваненко, Оксана Рябчук.