Теорія:

В офіційних документах прийнято обов'язково використовувати ім’я по батькові.
Утворюють імена по батькові за допомогою суфіксів -ович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок.
Приклад:
Назар — Назарович, Назарівна; Василь — Васильович, Василівна; Матвій — Матвійович, Матвіївна.
Зверни увагу!
Творення таких імен по батькові слід запам'ятати: Григорій — Григорович, Григорівна; Яків — Якович, Яківна; Ілля — Ілліч, Іллівна.

Від імен Хома, Лука, Сава, Кузьма й Микола утворюються паралельні форми: Хомич і Хомович; Лукич і Лукович; Савич і Савович; Кузьмич і Кузьмович; Миколович і Миколайович.
Чоловічі імена по батькові мають закінчення іменників ІІ відміни мішаної групи, а жіночі імена по батьковіІ відміни твердої групи.
Зразки відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
Знімок екрана 2021-05-30 181040.png