Теорія:

До ІІІ відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи та слово мати.
Приклад:
Вість, латинь, суміш, гуаш, кров.
У родовому відмінку однини іменники ІІІ відміни мають закінчення -і: вісті, латині, осені, суміші.
Зверни увагу!
Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: почести, соборности, любови.
У родовому відмінку множини вживаємо закінчення -ей: доповідей, сумішей, речей, ночей, АЛЕ  матерів.
У формі орудного відмінка однини пишемо подвоєні приголосні, якщо основа закінчується одним приголосним (крім б, п, в, м, ф і р).
Приклад:
Ніч — ніччю, суміш — сумішшю, латинь — латинню, Оболонь — Оболонню, подорож — подорожжю.
Якщо основа закінчується сполученням приголосних, то подовження приголосних (на письмі — подвоєння букв) не відбувається: вість — вістю, жовч — жовчю, нехворощ — нехворощю.
Якщо основа закінчується на б, п, в, м, ф і р, то після них пишемо апострофкров — кров'ю, верф — верф'ю, глазур — глазур'ю, мати — матір'ю.