Теорія:

У сучасній українській мові під час  словозміни та словотворення відбувається чергування приголосних.
Чергування в коренях іменників
До найпоширеніших чергувань приголосних звуків у коренях іменників належать такі:
 • [г] — [з] — [ж]: вага — вазі — важити;
   
 • [к] — [ц] — [ч]: лійка — у лійці — лієчка;
   
 • [х] — [с] — [ш]: комаха — на комасі — комашка.
Зверни увагу!
У кличному відмінку іменників чоловічого роду другої відміни перед закінченням -е теж відбувається чергування: друг — друже, луг — луже; вояк — вояче, пастух — пастуше.
Чергування у дієслівних коренях
 • [д] — [дж]: сходити — сходжу, сходжений; посадити — посаджу, посаджений;
   
 • [т] — [ч]: крутити — кручу, кручений, сплатити — сплачу, сплачений;
   
 • [к] — [ч]: кликати — кличу;
   
 • [з] — [ж]: возити — вожу, лазити — лажу;
   
 • [с] — [ш]: скосити — скошу, скошений;
   
 • [зд] — [ждж]: проїздити — проїжджати, їжджу;
   
 • [ст] — [щ]: постити — пощу, простити — прощу, прощений;
   
 • [б] — [бл]: любити — люблю, недолюблений;
   
 • [п] — [пл]: купити — куплю, куплений;
   
 • [в] — [вл]: плавити — плавлю, плавлений;
   
 • [м] — [мл]: оформити — оформлю, оформлений;
   
 • [ф] — [фл]: розграфити — розграфлю, розграфлений.