Теорія:

Пишемо окремо
  • прислівники, утворені з відносних (зрідка — якісних) прикметників, що зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно правильний,  вільно конвертований, діаметрально протилежний, компетентнісно орієнтований, науково обґрунтований,  соціально активний, соціально небезпечний, суспільно корисний (бо корисний для суспільства);
     
  • прикладки — видові назви, що стоять після пояснювального слова: ріка Уж, місто Краматорськ, гора Сапун, АЛЕ  Уж-ріка, Київ-місто, Сапун-гора;
     
  • складені числівники: сто вісім, триста п'ятдесят два, одна сьома, чотириста тридцять перший; дві з половиною сотні, три з половиною тисячі.
Зверни увагу!
Невідмінюваний числівник  пів зі значенням «половина» з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів аркуша, пів відра, пів години,  пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука,  пів Європи, пів Чернівців, пів Італії. 
 
Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів. 
 
Також разом пишемо складні слова з першою частиною напів-, полу-: напівавтомат,  напівкущ, напівлюдина, напівправда, напівфабрикат, напівсирий, напівпорожній; полудрабок. полукіпок, полумисок.
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019.