Теорія:

Пишемо разом
 • складні іменники зі сполучними е, є, о, и та без них: волевиявлення, краєвид, водогін, усюдихід;
   
 • складноскорочені слова  й похідні від них: адмінресурс, держустанова, спецтехніка;
   
 • слова з іншомовними частинами авіа-, авто-, агро-, аеро-, аква-,  арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно- тощо: авіаквиток, біопаливо, кібергеній, метеозонд, моновистава, аудіофайл, фотозона, фонотека;
   
 • слова з компонентами іно- (іншо-, інако-), лже-: іновірець, іншовірець, інакодумець, іншодумець; лжепророк, лжесвідок;
   
 • слова з першою іншомовною частиною,  що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіваріус,  архидиякон,  бліцопитування,  гіпермаркет, екстраклас,  максісукня, мініспідниця, мікроорганізм, мікрохвилі, суперзірка,  топменеджер, топмодель, ультрамодний, флешінтерв’ю;
   
 • слова з першою іншомовною частиною анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-:  антитеза, віцепрем’єр,  ексчемпіон, ексміністр,  контрадмірал, контрудар, оберлейтенант,  штабскапітан, унтерофіцер;
   
 • складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник, записаний словом, або  дієслово наказового способу: тисячоліття, стометрівка, п'ятитонка, зірвиголова, перекотиполе;
   
 • складні прикметники, утворені від складних іменників, які пишуть разоммашинобудівний (від машинобудування), лісостеповий (від лісостеп);
   
 • складні прикметники, утворені з іменника та узгодженого з ним прикметника: низькопробний (від низька проба), білосніжний (від білий сніг), густолистий (від густе листя), АЛЕ  усесвітньо-історичний;
   
 • складні прикметники, утворені від прислівника й прикметника чи дієприкметника без залежного слова: вищезгаданий, важкозрозумілий, швидкозаморожений, високооплачуваний, густозаселений, АЛЕ  трохи вище згаданий;
   
 • складні прикметники, утворені від числівника й іменника: семизначний, восьмимісячний, столітній;
   
 • складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: трьохсотий,  двохтисячний, чотирьохмільйонний, семимільярдний;
   
 • складні кількісні числівники: одинадцять, п'ятдесят, шістсот;
   
 • складні прислівники, утворені з кількох основ: босоніж, горілиць, праворуч, обабіч.
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019 р.